RS: „Nešković osiguranje“ isplaćuje 1,6 miliona KM dividende

Nešković osiguranje„Nešković osiguranje“ planira da akcionarima, firmi „Nešković“ i njenom vlasniku Draganu Neškoviću, isplati dividendu od 1,6 miliona KM iz neraspoređene dobiti ostvarene ranijih godina. Prijedlog odluke o isplati dividende biće razmatran na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Nešković osiguranja“, zakazanoj za 25. oktobar.

 

U prijedlogu je navedeno da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije društva, tako da svakoj akciji pripadaju 323 KM.

„Dividenda se isplaćuje akcionarima koji taj status imaju 14. novembra ove godine kada će i početi isplata. Dividenda će se isplatiti najdalje do kraja juna 2019. godine“, navedeno je u prijedlogu odluke, na koju je Upravni odbor osiguranja već dao saglasnost.

„Nešković osiguranje“ je i proteklih godina svom vlasniku isplatilo milionsku dividendu iz dobiti koje ovo društvo ostvaruje.

Samo u posljednje tri godine ovo osiguravajuće društvo je ostvarilo oko 23 miliona KM dobiti koja je najvećim dijelom išla na isplatu dividende.

Tako je iz dobiti ostvarene u 2017. godini već isplaćeno pet miliona KM dividende, dok je iznos koji će sada biti isplaćen ostao neraspoređen.

Iz dobiti ostvarene u 2016. godini isplaćeno je 6,5 miliona KM, a godinu ranije šest miliona KM.

capital.ba